0 332 345 28 61
bilgi@konmaksan.com.tr

Neden Çelik Yapı?

Projelendirme
Rölöve Çalışması

Üretim yapılacak olan binanın yerinde döşemelerin her katta olması gereken topoğrafya kotları, akslar ve döşeme kotlarının rölove çalışması alınarak proje grubuna gönderilir. Proje grubu rölöve çalışması ile mevcut projelerini çakıştırarak, ikisi arasındaki olası hataları düzeltir. Projeyi imalata verilecek hale getirir.

3D Proje Hazırlanması

Haritacıdan gelen rölöve çalışması mevcut proje üzerinde çakıştırılarak sistemde herhangi bir kaçıklık veya hata var ise düzeltilir. Sonrasında 3D modele nihai hali verilir. 3D modelden sonra sırasıyla ankraj sistemi, imalat projesi, malzeme kesim ve delik markalama eskizleri, son olarak da montaj paftaları alınır.

Ankraj Sistemi

Projeden gelen ankaraj elemanları imalatı kitler halinde yapılarak, montaj sahasına sevk edilir. Haritacının kontrolünde yerine uygun şekilde aksında ve kotunda gömü ankarajları sağlam şekilde konulur. Burada dikkat edilecek husus ankaraj sisteminin beton aşamasında oynamayacak şekilde sağlam monte edilmesidir.

İmalat
İmalat Aşaması

Malzeme kesitleri ve kullanılacak toplam miktar belirlenerek, siparişi verilen malzeme temin edilir. Temin edilen malzemelerin, malzeme sertifikaları alınır ve hemen akabinde kumlamaya sevk edilir. Kumlanan malzemeye 15-20 mikron kalınlığında shopprimer atılır. Shopprimer kumlanan yüzeyin yeniden paslanmasını engeller.

Kumlamadan Gelen Malzeme Sırasıyla;

• Boy kesimi
• Markalama
• Delme
• Ön montaj (imalat)
• Kaynaklama
• Temizlik
• Boya
• Paketleme ve stok
• Yükleme ve sevk aşamalarından geçer. İmalat aşamasında malzemelerden birer veya ikişer numune alınarak kesme ve çekme testleri yapılır.

Kaynağı Biten Malzemelerin;

• Penetrasyon Testi
• Mekanik Kaynak Testi
• Kaynak Filmleri Çektirilir
• Boyası yapılan malzemenin boya kalınlıkları kalite kontrol yetkilisi tarafından ölçülerek belgelendirilir. Bu yapılan testlerin hepsi iş bitiminde kalite kontrol dosyası hazırlanarak işverene teslim edilir. İstenmesi halinde her malzeme sevkinde testler kısmi olarak da verilebilir. Sahaya sevk edilirken aks montajı aksatmayacak malzeme sevkine dikkat edilir.

Montaj
Montaj Aşaması

• Gömülü çeliğe yardımcı montaj ankarajlarının konulması
• Gömü ankarajlarının rölöve çalışmalarının tamamlanması sonrası ankaraj siparişleri verilerek üretime başlanacaktır.
• Gömü ankaraj elemanları topograf eşliğinde ilk etapta montajı yapılacaktır. Ankraj plakalarının altında 30mm Graut payı bırakılacaktır. Montaj tamamlandıktan sonra graut dolgusu yapılacaktır.
• Montaj aşamasında öncelikle iş programında belirtilen sıralamaya göre aks ve kotuna göre montaj yapılır.

Montaj aşaması sırasıyla;
• Ankraj sisteminin koyulması
• Kolonların koyulması
• Ana kirişlerin koyulması
• Ara kirişlerin koyulması
• Sistemin cıvatalarının istenilen değerde sıkılarak tamamlanması
• Boya rötuşunun yapılması
• Geçici teslimin yapılması

Montaj Sahasında Alınacak Tedbirler;
1- Montaj sahasında şantiye şefi (İnş. Müh.) İş güvenliği sorumlusu, supervisor, formen bulundurulması işin kaliteli ve güvenli montaj olması açısından iyi olacaktır.
2- Montaj sahasının çevresine montaj başlamadan, iş güvenliği için korkuluk veya şerit bant ayrıca uyarı levhaları asılmalıdır.

Ek Bilgi;

• Malzemelerin üzerine soğuk damgayla Assembly list numarası gözükecek şekilde, montaj sahasındaki stok sahasında stoklanacaktır.
• Montaj sırasıyla; kolon, kiriş ve döşeme kirişi oluşmaktadır.
• İrsaliyesi kesilen her malzemenin Assembly paket listesi ekinde olacaktır.
• İmalatı yapılan ankarajlar topoğraf eşliğinde sahada aksında ve kotunda montajı yapılacaktır.

Montaj Aşamasında İdarenin Sağlayacağı Sorumluluklar;
• Stok sahası
• Vinç kurulma sahası
• Montaj sahasının hazırlanması
• Montaj iş güvenliği
• Elektrik
• Su

Güçlendirme
Bütün projelerde olduğu gibi Güçlendirme Projeleri de proje tasarım aşamasından proje teslimine kadar alanında uzman kadromuz tarafından titizlikle uygulanmaktadır. KONMAKSAN, güçlendirme projelelerinde de müşterilerimizin yanında.

Güçlendirme projelerinde mevcut durumun analiz çok önemlidir. Alanında uzman mühendislerimiz tarafında mevcut durumun detaylı incelenmesinden sonra proje adımları netleşmektedir. Bu aşamadan sonra proje planı yapılarak gerekli proje adımları çıkarılır.

Proje planına istinaden gerekli teknik inceleme ve teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra taslak proje planı çıkarılır. Sonrasında müşteri ile paylaşılarak proje son hali verilir. Taslak proje onayın akabinde gerekli teknik analiz ve statik projelendirme çalışmaları tamamlanır.

Teknik tasarım ve projelendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra gerekli imalat planları ve montaj planları yapılarak %100 müşteri memnuniyeti ile proje teslimi gerçekleştirilir.

Güçlendirme Süreçleri
• Projelendirme safhası adımları
• İmalat süreç adımları
• Montaj süreç adımları